Home Ostalo Internet Wikipedia pobijedila cenzuru u Turskoj

Wikipedia pobijedila cenzuru u Turskoj

Turska je pre dve godine zabranila Wikipedia-u, a nakon što je ova odbila da ukloni sadržaje koji zemlju dovode u vezu sa određenim terorističkim grupama. Odluka je preispitana 26. decembra, te se tom prilikom došlo do zaključka da je ovaj tip cenzure ozbiljno ugrozio slobodu govora.

Vrhovni sud Turske je nakon toga naložio da se Wikipedia oslobodi, ali nije precizirao vremenski rok, tako da građani još uvek ne znaju kada će ponovo moći da pristupe online enciklopediji. Ova lokacija u Turskoj nije dostupna od aprila 2017, kada je vlada odlučila da iskoristi zakon koji joj dozvoljava blokiranje bilo kojeg sadržaja za koji se utvrdi da ugrožava nacionalnu bezbednost. Wikipedia je u ovoj zemlji od tada nedostupna, a svi pravni napori su bili uzaludni sve do 26. decembra.

Nova presuda je pobeda kako za Wikipedia-u, tako i za građane u Turskoj, s obzirom da se radi o činu koji predstavlja ozbiljan korak u borbi protiv cenzure.

(pcpress)