Home Apple iOS Apple počinje zamenu problematičnih iPhone 5 sleep/power tastera

Apple počinje zamenu problematičnih iPhone 5 sleep/power tastera

Apple počinje besplatnu zamenu problematičnih iPhone 5 sleep tastera, na uređajima koji su kvalifikovani za tu zamenu. Ova zamena počela je u SAD i Kanadi, dok će sledeće nedelje početi u ostatku sveta.

Na ovom linku možete proveriti da li se vaš telefon kvalifikuje za ovu besplatnu zamenu, jednostavnim unošenjem IMEI broja. iPhone 5 modeli napravljeni do marta 2013. godine mogu imati problematičan sleep taster, koji ili prestane u potpunosti da radi ili radi tek sporadično. Ističe se da je moguće poslati telefon i poštom, a potrebno vreme za popravku je između 4 i 6 dana.

Takođe se kaže da je potrebno da telefon bude u potpunosti ispravan, odnosno da je neophodno prethodno otkloniti eventualne druge kvarove, kako bi sleep taster telefona bio besplatno popravljen. Program popravke van Amerike počinje 2. maja.

[youtube id=”RQ9sxdgvJKc” width=”600″ height=”350″]

Izvor benchmark.rs