Home Apple iOS Facebook i Instagram ispravili “bug” koji automatski uključuje kameru na iOS 13...

Facebook i Instagram ispravili “bug” koji automatski uključuje kameru na iOS 13 uređajima

Dok korisnik na iOS aplikaciji gleda video ili fotografije koje je napravio, kamera se može samostalno aktivirati u pozadini izvršenja glavne aplikacije. Pojedini korisnici su preko Twitter-a prijavili da dok su gledali video i zatim okrenuli uređaj u horizontalni položaj kako bi Facebook/Instagram Story mogli da vide u formi podeljenog ekrana, nakon toga, pošto bi uređaj ponovo okrenuli u portret mod, Story kamera bi se sama uključila.

Facebook je priznao postojanje ovog problema, objašnjavajući da je bag napravljen na iOS aplikaciji prilikom pokušaja popravke druge greške kada se aplikacija nepravilno pokretala u horizontalnom modu. Najvažnije od svega je da se tokom postojanja ovog propusta nisu pojavili sadržaji kompromitujućeg karaktera. Ispravka je već prosleđena Apple-u tokom današnjeg dana.

Možete samo zamisliti posledice ovog propusta, kada kamera počne da snima korisnika u pozadini aplikacije koja se trenutno izvršava i to bez njegovog znanja.

(benchmark)