Home Android Razvoj aplikacija Android programiranje: “Zdravo, svijete”!

Android programiranje: “Zdravo, svijete”!

programiranje Android aplikacija
Android razvoj aplikacija

Nakon uputstva Kako započeti programiranje Android aplikacija?, vrijeme je da nastavimo dalje i danas ćemo da napišemo prvu Android aplikaciju, popularnu “Zdravo, svijete!”. Ovo je početnički tutorijal, i njegova svrha je da ljudi koji nisu imali dodira sa Android programiranjem,  shvate neke osnovne stvari i da se upoznaju sa Eclipse razvojnim okruženjem i njegovim mogućnostima.

Pravljanje novog projekta

Postoji više načina za pravljenje novog projekta, ali najlakše je to preko menija File -> New -> Other -> Android -> Android Application Project. Eclipse će da generiše sve potrebne fajlove i klase za pravljenje naše “Zdravo, svijete” Android aplikacije.

Čarobnjak će Vas provesti kroz nekoliko koraka, koji su prikazani na slikama ispod, i gdje možete podesiti ime projekta, ciljani API, ikonicu aplikacije , ime klase ( u našem slučaju ime klase stavite “ZdravoSvijeteActivity”, bez navodnika).

Struktura Android aplikacije

Nakon što ste uspješno napravili novi projekat, možete primjetiti da su automatski generisane Java i XML klase koje sadrže informacije o izgledu aplikacije, kao i Java klasa gdje ćemo napraviti malu izmjenu u tekstu koji se ispisuje.

Da bismo to mogli uraditi, prvo ću Vam kratko objasniti strukturu jedne Android aplikacije.

Struktura Android projekta
Struktura Android projekta

Na slici desno se nalaze sljedeće stvari:

  1. U okviru foldera src (source) nalazi se paket (package) sa Java klasom koja predstavlja Android Activity. To je klasa u kojoj možemo pisati ili mijenjati funkcionalnosti naše aplikacije.
  2. Res (Resources) predstavlja folder u kojem se nalazi grupa foldera u kojima se nalaze grafički fajlovi naše aplikacije. Drawable folderi predstavljaju foldere koje čuvaju grafičke fajlove različite rezolucije, kako bi naša aplikacija funkcionisala dobro na svim veličanam ekrana.
  3. Layout folder u okviru res foldera, predstavlja folder u kome se čuva XML klasa, koja sadrži podatke o izgledu naše aplikacije. Znači ukoliko želimo promijeniti izgled aplikacije to radimo u ovom XML fajlu. To se može raditi dirketno preko XML koda ili preko grafičkog editora.
  4. U okviru foldera values (vrijednosti) nalazi se dva XML fajla, za nas u ovom trenutku je bitan fajl strings.xml, jer ćemo taj isti mijenjati kako bi promijenili poruku koja se prikazuje u našoj Android aplikaciji.
  5. AndroidManifest.xml fajl sadrži esencijalne informacije bitne za našu aplikacije, poput imena aplikacije, verzije, dozvola koje naša aplikacija zahtjeva od korisnika, i sličnih stvari. Ovo je mnogo bitan fajl, njega zapamtite  zato što će Vam na početku dosta puta javljati grešku iz razloga što niste unijeli neke potrebne informacije u AndroidManifest.xml fajl.

Izmjena strings.xml fajla

Da bi promijenili pozdravnu poruku u našoj aplikaciji potrebno je da promijenimi vrijednost stringa “hello_world”. Postoji više načina, dva najpopularnija su putem grafičkog editora, izberte traženi TextView i izmijenite/dodate novi string, ili da dirketno putem XML koda to uradite. Ja ću to uraditi na drugi način, i to možete vidjeti u kodu ispod.

Fajl: strings.xml

[xml]

<!–?xml version="1.0" encoding="utf-8"?–>

ZdravoSvijete
Zdravo, Droid.ba Svijete!
Settings

[/xml]

Ovo je pravilan način za rad sa stringovima, bilo je i laših načina, da dirketno preko Java koda dodijelite vrijednost stringa, ili u grafičkom editoru, da Text polja dodijelite željeni tekst.

Trenutno nećemo mijenjati klasu “ZdravoSvijeteActivity”, ali ispod možete vidjeti generisani kod.

Fajl: ZdravoSvijeteActivity

[java]

package com.example.zdravosvijete;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;

public class ZdravoSvijeteActivity extends Activity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_zdravo_svijete);
}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_zdravo_svijete, menu);
return true;
}

}

[/java]

Pokretanje Android aplikacije

Nakon što smo izmijenili našu Android aplikaciju, istu možemo pokrenuti jednostavnim klikom na Run dugme, to je zeleno dugme na toolbaru. Rezultat naše izmjene i “gotove” aplikacije možete vidjeti ispod na slici.

Zdravo Android svijete

KOMENTARI: Ako imate kakvih pitanja ili nejasnoća, savjeta slobodno se javite u komentarima.

Pretplatite se za uputstva za programiranje Android aplikacija