Home Android Razvoj aplikacija PROGRAMIRANJE: Rad sa LinearLayout

PROGRAMIRANJE: Rad sa LinearLayout

programiranje Android aplikacija
Android razvoj aplikacija

Danas ćemo da objasnimo rad sa LinerLayout, koji osnovni layout koji ćete veoma često koristiti pri izradi vaše Android aplikacije. Kao, što mu i samo ime kaže on komponente rada linearno i to zavisno od orijentacije koje vi odredite. Orijentacija, naravno može da bude vertikalna i horizontalna. Taj paramater možete da promijenite dirketno u XML fajlu ili preko svojstva u Properties prozoru. Mi ćemo da odradimo obje orijentacije, prvo horizontalnu, a potom i vertikalnu.

Napravite novi projekat, izaberite željenu verziju API-a, mi smo koristli API 10 Gingerbread 2.3.3.

1. LinearLayout – Horizontal

Potrebno je da izmijeniti XML fajl: res/layout/activity_main.xml, to možete uraditi dirketno u XML kodu ili preko grafičkog interfejsa.

Kod za activity_main.xml:

[xml]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="horizontal" >

<Button
android:id="@+id/button1"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:text="Button 1" />

<Button
android:id="@+id/button2"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:text="Button 2" />

<Button
android:id="@+id/button3"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:text="Button 3" />

</LinearLayout>

[/xml]

linear horizontal
Prikaz LinearLayouta – Horizontal

2. LinearLayout – Vertical

Sada je potrebno samo da promijenite orijentaciju LinearLayout-a i to možete uraditi kao i sve do sad, dirketno preko XML koda ili preko grafičkog interfejsa.

Kod za izmjenu u fajlu activity_main.xml:

[xm]

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”fill_parent”
android:orientation=”vertical” >

<Button
android:id=”@+id/button1″
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_weight=”1″
android:text=”Button 1″ />

<Button
android:id=”@+id/button2″
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_weight=”1″
android:text=”Button 2″ />

<Button
android:id=”@+id/button3″
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_weight=”1″
android:text=”Button 3″ />

</LinearLayout>

[/xml]

ll2
LinearLayout – Vertical

KOMENTARI: Ako imate kakvih pitanja ili nejasnoća, savjeta slobodno se javite u komentarima.

Pretplatite se za uputstva za programiranje Android aplikacija