Home Android Razvoj aplikacija Android Studio 1.0 objavljen za programere

Android Studio 1.0 objavljen za programere

Više od 18 mjeseci od debija na Google I/O 2013 konferenciji, Android Studio konačno napušta beta fazu sa Android Studio 1.0 izdanjem.

Android Studio je potpuno integrisano razvojno okruženje zasnovano na IntelliJ IDEA koje je izgrađeno od nule za razvijanje Android-a, za razliku od trenutno zvaničnog razvojnog okruženja, Eclipse.

Možete preuzeti Android Studio 1.0 za Windows, Mac ili Linux i probati ga, a ako ste prethodno radili sa Eclipse alatom, vjerovatno ćete željeti da pročitate ovu migracionu stranicu kako biste vaše projekte preselili u Android Studio.

Android Studio 1.0 RC4 je pušten trenutno na Canary i Beta prije samo par dana, tako da je bilo za očekivati i da će punokrvna verzija uskoro se pojaviti. Od verzije 0.5.9 do 1.0 Android Studio je implementirao Gradle, InteliJ 13.1, Novi projektni prozor, kreiranje templatea, AVD menadžer, memorijski monitor, editor za prevođenje i mnogobrojne popravke ali i novu i svježu ikonu.

(androidandme)