Home Android Aplikacije Kako produžiti trajanje baterije Android uređaja

Kako produžiti trajanje baterije Android uređaja

Battery low

Većina korisnika smarphoneova se dosad susretala sa možda i najvećim problemom Android uređaja: trajanje baterije. Mnogi koji su koristili dumbphoneove (telefone koji nisu “smart“) sjećaju se perioda kada se sa jednim punjenjem moglo izdržati i po cijelu sedmicu dok većina današnjih smarphonea ne može (uz normalno korištenje) izdržati ni tri dana(!!!) bez punjenja. Kako je došlo do te drastične razlike? Mnogi bi pomislili da se kapaacitet baterija smanjio dok su se telefoni tehnološki razvijali, međutim usporedbe radi Nokia 3310 (koja je imala BMC3 – NiMH ili BLC2 – Li-Ion) je imala kapacitet 900 mAh dok prosječan smartphone ima oko 2000 mAh, neki čak i mnogo više (Motorola DROID Razr Maxx HD – 3300 mAh) što je dvostruko veći kapacitet. Takođe, danas se pretežno koriste litijum jonske (Li-Ion) koje su naprednije i postižu efikasnosti punjenja/pražnjenja i do 90%.  Stvar je u konzumaciji baterijskih resursa koji su neuporedivo veći nego kod dumbphoneova. Tako smartphonei, imaju pristup Internetu putem WiFi-a kao i mobilnih mreža, procesorska moć je nekoliko stotina puta veća a displayi su reda 5-8 puta veći. Sve navedno sumarno čini baterije smartphonea Ahilovom petom.

U ovom članku donosimo neke manje ili više poznate osnovne metode kako produžiti trajanje baterije Android uređaja do nekoliko sati (čitaj: “minuta“) ali i neke napredne metode za korisnike koji žele izvuci apsolutni maksimum iz svojih smartphonea. Ukoliko želite da specifične dijelove uređaja iskoristite u cilju ostvarivanja veće autonomije baterije preporučujemo najprije pregled aktivnosti koje najviše troše bateriju u datom momentu na vašem uređaju (Settings>About phone>Battery use ili Settings>Battery) čime dobijate listu servisa i aplikacija koje doprinose potrošnji. Dodatno autor je lično isprobao jako veliki broj (preko stotinu) aplikacija čija je namjena ušteda baterije i vrlo često dolazio do istih zaključaka, a to je da su te aplikacije kontraproduktivne, odnosno sam rad tih aplikacija dodatno (i nepotrebno) troši kapacitete baterije. Nekoliko aplikacija se zaista pokazalo da mogu doprinijeti produžavanju trajanja baterije i ovom prilikom ćemo samo izdvojiti Greenify koja dozvoljava postavljanje aplikacija u potpunu hibernaciju i time značajno utiče na autonomiju baterije. Uređaj mora biti rootan da  bi aplikacija radila.

Osnovne metode

Display brightness – automatski

auto-brightness

Display je najveći potrošač baterije i kao takav na njemu se mogu napraviti najveći dobici u cilju štednje baterije. Stoga uvijek je preporučljivo držati osvijetljenje na automatskom (Automatic Brightness) jer na taj način senzor osvijetljenja prilagođava osvjetljenje displaya na osnovu vanjskih uvijeta. Ukoliko se nalazite u prostorijama gdje je osvijetljenje slabo, automatski će vaš display biti svijetliji i time čitljiviji, odnosno bolji za rad. Nasuprot tome, ako je uređaj izložen većem osvjetljenju, što je čest slučaj u vrijeme ljetnih sunčanih dana, display će “zatamniti” odnosno trošiti dosta manje energije na osvjetljenje. Podešavanje osvijetljenja displaya su moguća na većini uređaja (Settings>Display>Automatic Brightness). Ukoliko vaš uređaj ne podržava tu opciju preporučjemo Yet Another Auto Brightness aplikaciju sa Play Storea koja je besplatna i open source.

Screen Timeout – minimalno

timeout

Screen Timeout odnosno vrijeme prije nego što se display gasi ako  nije u upotrebi, je još jedan parametar koji je usko vezan sa dispalyom. Već smo naveli da je display najveći potrošač što znači da ukoliko se ne koristi, tada je štednja baterije izuzetno povećana. Screen Timeout se na većini telefona može podesiti od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, i naravno iako je poželjno odabrati minimum, potrebe korisnika određuju upravo koliki je taj minimum. Ako vrlo često čitate preko vašeg uređaja onda je potrebno staviti 2-5 minuta period gašenja displaya, dok recimo korisnici koji nisu statični u radu sa telefonom mogu staviti i 15 sekundi kao period gašenja displaya. Svaka sekunda je bitna! Naravno, ukoliko vaš uređaj ne podržava tu opciju ili ne podržava određeni vremenski interval koji vam odgovara preporučujemo aplikaciju Screen Timeout sa Play Storea koja je besplatna i nudi opcije podešavanja od 5 sekundi do 5 minuta kao i da sami unesete vrijednost, ali i opciju da display ne gasite nikako.

AMOLED display wallpaper – crni

black is good

Telefoni koji imaju AMOLED ekrane (Samsung Galaxy S, Nokia N8, C7, N86, Samsung Wave, HTC Desire, Google Nexus One, Samsung Vibrant, Samsung Jet, Samsung Omnia, Omnia 2, Samsung Galaxy Beam, HTC Droid Incredible, Samsung Epic 4G…) koriste i do sedam(!) puta manje energije za prikazivanje crne boje nego bilo koje druge i zbog toga se upravo preporučuje crna pozadina, a moguće je npr. koristiti i crnu Googleovu stranicu pri pretraživanju. Data metoda ne donosi puno na ekranima tipa LCD i OLED.

WiFi, Bluetooth, GPS – isključiti

bt2

Bežične mreže su ogromni potrošači, jer konstatno emituju signale i primaju u različitim vremenskim intervalima, što naizgled nije velika potrošnja ali na duge staze je vrlo osjetna. Vrlo često koristimo WiFi na našim uređajima i to je sasvim razumljivo, obzirom da živimo u informacionom dobu gdje Internet postaje osnovno ljudsko pravo. Dok ste zakačeni na neku bežičnu mrežu putem WiFi-a potrošnja baterije je skoro udvostručena. Međutim, kada se Wifi ne koristi, treba ga ugasiti, jer idalje troši, iako značajno manje. Gašenjem WiFi-a se izbjegava ciklus pretražiavnja okolnim bežičnih mreža (koji traje najčešće 180 sekundi). Slično vrijedi i za Bluetooth i GPS – ukoliko nisu u upotrebi u datom momentu bolje ih je isključiti. Isključivanjem navedenih se postiže još nešto, a to je sigurnost od napada. Uređaji čiji su Bluetooth ili WiFi prijemnici uključeni mogu biti meta napada hakera dok sa isključivanjem postajete imuni.

4G, 3G – ne, već 2G

4g3g2g

Iako je besmisleno spominjati uopšte 4G mreže (jer ih na našim prostorima, i u većem dijelu svijeta nema) treba znati da su one u istom košu kao i 3G mreže i općenito već spomenute bežične mreže veliki potrošači. Uređaj kao mobilna stanica (MS) je u stalnoj komunikaciji sa baznom stanicom (BS), što uzrokuje konstantno paljenje i gašenje primopredajnika MS. Ovakav tip komunikacije je apriori namjena telefona (telefoniranje i SMS) stoga ne možemo isključiti tu opciju (osim ukoliko nema pokrivenosti mrežom, pa možemo uključiti Airplane Mode). Ono što možemo uraditi je preći sa 3G na 2G mrežu (GSM) koja je zasigurno dovoljno dobra u prenosu telefonskog govora a pokrivenost je mnogo bolja, zato što je veliki broj antena postavljen na malom prostoru na kojem je izvršena sektorizacija. Na taj način primopredajnik komunicira sa mnogo bližim antenama i mnogo manje snage troši prilikom handover-a i hand off-a. Ukoliko ste korisnik mobilnog interneta i želite postići veće brzine (po potrebi) od onih koje pruža  GPRS (2G) prebacite se na UMTS/ HSDPA(3G) a po završetku sesije vratite se ponovo na GSM mobilnu mrežu. Uštede ovog tipa su primjetne i preporučuje se gašenje mobilnog interneta (mobile data) ukoliko se ne koristi. Do navedenih opcija možete doći preko Settings>More>Mobile Networks i označite opcije Use only 2G Networks te Data enabled isključite na novijim verzijama Androida (3.0 i iznad), dok na starijim idete na Settings>Mobile Networks. Ukoliko želite brzo mijenjati između 2G i 3G mreža a preporučujemo besplatnu aplikaciju sa Play Storea pod nazivom 2G-3G Toggle.

Widgeti – ne

no widgets

Da, widgeti su sastavni dio svakog Androida, i svi ih koristimo, međutim previše widgeta zaista se odražava na rad baterije kroz memoriju, push-poll tip veze, zagrijavanje i slično. Ukoliko nemate potrebe za određenim widgetom uklonite ga sa radne površine i ostavite samo one koji su vam neophodni. Uklanjanje widgeta se vrši tako što držite prst na widgetu dok se ne odvoji od radne površine, a zatim ga prenesete u virtuelnu kantu.

Telefon na otvorenom – da

Stabilnija veza telefona sa mobilnom mrežom koristi manje snage na održavanje takve veze. Usmjerite telefon prema mjestu gdje dobijate najviše “crtica” (barova) za mobilnu mrežu. Jednostavna rotacija telefona za 45° na stolu može uštediti još malo baterije. Nevjerovatno, zar ne?

Status baterije – provjeriti

chargebatterylonger

Ako niste dosad nikako provjeravali, nije obavezno, jer većina baterija radi i više nego dobro u predviđenom radnom vijeku, što znači da  ćete znati da je pokvarena/potrošena kada prestane raditi. Ukoliko želite izbjeći ovakve situacije ili na vrijeme saznati zašto kapacitet baterije nije kakav je bio dok je telefon bio nov, onda preporučujemo Battery Doctor aplikaciju koja daje dobre naznake i u kakvom je stanju baterija a i koje aplikacije su najveći potrošači. Status baterije odnosno koliko je baterija upotrebljiva trebalo bi provjeravati svakih 3 do 6 mjeseci jer većina Li-Ion baterija predviđa ciklus od 400 do 1200 punjenja, odnosno ukoliko punite telefon 2-3 puta dnevno svake godine bi trebali kupiti novu bateriju.

Napredne metode

Vibrate & Haptic feedback – isključiti

haptic

Haptic feedback predstavlja mini vibracije koje telefon pravi pri pritisku na pojedine opcije ili touch button-e. Svaka vrsta vibracije koristi dodatno napajanje za pokretanje vibromotora unutar uređaja i time se troše dragocijeni resursi. Ova vrsta uštede nije značajna ukoliko ne koristite telefon u dužim vremenskim intervalima, međutim dolazni pozivi sa uključenim vibracijama mogu dodatno povući snage i skratiti autonomiju baterije za određeno vrijeme. Ukoliko vam nije potrebna vibracija ili haptic feedback isključite ga u Settings>Sound>Vibrate when ringing.

Downclock procesora – opciono

downclock

Još jedna napredna metoda je tzv. “downclockanje” odnosno spuštanje nativne frekvencije rada procesorskog čipa. Ovo može uveliko reducirati brzinu rada telefona (ili nekih aplikacija koje su procesorski zahtjevnije) ali i unaprijediti autonomiju baterije. Downclockanjem se postiže još jedan efekat, a to je smanjenje toplotne disperzije i time temperature uređaja. Nasuprot downclockanju je “overclockanje” odnosno podizanje frekevnecije rada procesora iznad maksimalne postavljenje. Overclockanje će značajno reducirati autonomiju baterije i s tog aspekta se ne preporučuje. Napominjemo da za opcije down/overclockanja uređaj mora biti rootan.

Poll – ne, već Push

push-pull-android

Ugrađena Android aplikacija za mail, kao i neke druge aplikacije (vremenska prognoza i sl.) pribavljaju informacije na principu poll komunikacije, odnosno periodično (najčešće svakih 15 do 30 minuta) provjerava na serveru da li ima nove pristigle pošte ili kakvo je trenutno vrijeme, odnosno konstano vrši zahtjev za retransmisij podataka . Ovaj tip veze opeterećuje bateriju zbog konstantne provjere i treba je izbjegavati. Rješenje leži u push tipu veze koja ne provjerava novosti već čeka da novost sama dođe, odnosno da bude “gurnuta” od strane servera na uređaj. Tako uređaj kad primi informaciju o pristiglom mailu ili promjeni vremena prikaže na uređaju i ne dolazi do gubitka informacija. Mnoge aplikacije rade samo sa poll tipom veze pa je nemoguće promjeniti na push, dok druge podržavaju Push notification u svojim opcijama. U cilju uštede razmislite i o zamjeni aplikacija na vašem telefonu koje koriste poll tip veze.

Nekorištene aplikacije – ugasiti

rom toolbox memory

Aplikacije koje ostaju u pozadini da rade a nisu korisne dodatno opterećuju RAM što zathjeva i dodatne baterijske resurse. Najbolje je isključiti aplikacije odnosno procese koji su skriveni i imaju PID (Process Identifier) veći od određene vrijednosti. 0 je najveći prioritet procesa i takve procese ne treba gasiti jer su oni sistemski i time možete poremetiti normalne funkcije uređaja. Autor je testirao sa procesima koji imaju PID preko 5 i osjetno se poveća slobodni RAM a time i štednja baterije. Aplikacije za čišćenje i napredno čišćenje ima mnogo pri čemu za jednostavno refreshovanje RAM-a preporučujemo Fast Reboot a za napredni rad sa procesima (čak i onima u cacheu) i drugim elementima telefona preporučujemo ROM Toolbox. Obe aplikacije se nalaze na Play Storeu i besplatne su.

Upload & Sync – samo preko WiFi-a

dropbox-wifi upload only

Ukoliko koristite neki “cloud storage” (kao što je Dropbox, Mega cloud, G Drive i sl.) ili sinhronizirate muziku uvijek je preporučljivo to raditi preko WiFi veze zato što takav tip prenosa podataka je najčešće reda MB (ili desetina MB) što znači da WiFi vezom možete puno brže obaviti te operacije i po završetku ga isključiti. Takođe uštedjet ćete i dragocijene MB vašeg mobilnog data paketa.

“Bloatware” – deinstalirati

Andorid-Bloatware-1024x384

Svaki Android uređaj dođe sa manje ili više aplikacija koje su preinstalirane od strane proizvođača u cilju da lakše započnete rad sa samim uređajem. Obzirom da svi imaju različite potrebe (ali i aplikacije imaju različite mogućnosti) takav set aplikacija mnogima ne odgovara ili ih ne želite. Aplikacije tog tipa nazivamo “bloatware” i brišemo ih sa svojih uređaja ako je to moguće. Za korisnike rootanih telefona to je itekako moguće kroz aplikacije za deinstaliranje kojih ima jako puno na Play Storeu. Jedna od navedenih aplikacija (ROM Toolbox) je vrlo efikasna i lagana za uklanjanje bloatwarea.

Temperatura uređaja – što manja

high temp battery

Baterije bolje rade na manjim temperaturama, jer  učestala zagrijavanja i visoke unutrašnje temperature, vremenom smanjuju efikasnost baterije. Držanje telefona u širem džepu (ili ako je moguće van džepa u potpunosti), ili blago rashlađivanje dok se telefon puni, može produžiti značajno bateriju i na dnevnoj bazi ali i radni vijek baterije. Nekad je dovoljno skinuti pozadinsku masku i staviti uređaj na neku hladniju površinu.

Noćni režim – da

tasker

Neki današnji telefoni podržavaju alate za automatizaciju, kojima na primjer, možete isključiti WiFi ili mobilnu mrežu u određeno vrijeme. Na taj način inducirate jednu vrstu kome koja štedi baterijske resurse i ogromnim količinama. Naravno, ovo vrijedi pod pretpostavkom da ne punite uređaj tokom noći ili ne posjedujete punjač u datom momentu. Ukoliko bi voljeli iskoristiti ovakve opcije, a nativno vaš uređaj ne podržava automatizaciju procesa, preporučujemo Tasker koji sve to može uraditi za vas.

Više/veća baterija – opciono

Ukoliko ni navedene metode nisu dovoljno pomogle onda preporučujemo dodatnu bateriju. Postoje dva vrlo česta načina implementacije ove metode. Jedna je uzeti još jednu identičnu bateriju koju napunite i nosate sa sobom. Većina uređaja može vaditi i mijenjati baterije stoga je to vrlo pogodna opcija. Osim klasične baterije postoje i “fat” baterije koje su gabaritnije ali najčešće sa mnogo više kapaciteta. Problem ovog tipa su redovno cijene baterija, gdje orginalne baterije koštaju puno, dok “neorginalne” odnosno one koje nije proizvođač telefona označio kao oficijelne su nesigurne i mogu dovesti do oštećenja uređaja. Ukoliko želite nabaviti dodatnu bateriju, početna tačka je svakako stranica proizvođača ili prodajno mjesto samog uređaja, odnosno neke online trgovine ukoliko se odlučite za neoficijene baterije (npr ebay, Amazon i sl.)

Dodatni prenosivi punjač – opciono

emergency charger

Iako zvuči nepraktično dodatni punjač može biti vrlo koristan način da se izvuče još više baterije. Naravno ovdje nije samo riječ o zidnim punjačima jer ne postoji način da u svakom trenutnu dođete do utičnice i napunite uređaj, međutim postoje zamjene koje su prenosive i koliko-toliko efikasne. Naime, riječ je o solarnim i “emergency” punjačima odnosno punjačima predviđenim za hitne slučajeve. Solarni punjači variraju u cijenovnom rangu od 50KM do preko 150KM zavisno od vrste modela, kapaciteta, površine ćelija, izgleda i sl. Na našim prostorima je teško doći do takvih punjača ali mnoge online trgovine (ebay, amazon i sl.) imaju veliki izbor istih. Punjači za hitne slučajeve se mogu nabaviti po raznim cijenama, međutim generalno, su mnogo jeftiniji od solarnih. Tako npr. moguće je nabaviti punjač sa 2 AAA baterije koji može dopuniti kapacitet od 1500mAh za manje od 10KM ovdje. Postoje i slični ali za jednokratnu upotrebu ili sa ugrađenom (punjivom) Li-Ion baterijom.