Home Ostalo Google prestaje izbjegavati plaćanje poreza

Google prestaje izbjegavati plaćanje poreza

Google je jedna od multinacionalnih kompanija koje se često kritijuje da iskorištavaju svoj položaj i snagu, te da otvaranjem podružnica širom svijeta i prebacivanjem dobiti iz jedne u drugu značajno umanjuju svoje porezne obveze. Shema poznata kao “Double Irish With A Dutch Sandwich” jedna je od poznatih metoda izbjegavanja plaćanja poreza na dobit koja koristi određene rupe u zakonima SAD-a, Irske i Nizozemske, čijom kombinacijom i korištenjem offshore kompanija je moguće značajno umanjiti poreze kod multinacionalnih kompanija.

Google je ovim načinom do sada od poreskih vlasti “skrivao” milijarde dolara, ali prema najnovijim podacima ta bi praksa trebala biti ukinuta. Kako pokazuje poreska prijava kompanije za 2018. godinu, s krajem 2019. ili tokom 2020. godine Google će prestati koristiti irsko-nizozemsku shemu internog prebacivanja dobiti.

Ovaj potez opravdavaju pojednostavljenjem korporativne strukture, pa kažu kako će licence za svoje proizvode i usluge ubuduće svojim podružnicama prodavati iz SAD-a, a ne putem offshore kompanije s Bermuda. Prebacivanje vanjske dobiti u SAD olakšano je i prošle godine donesenim zakonom kojim je Trumpova administracija oslobodila plaćanja zaostalih poreza sve one koji odluče svoje poslovanje na ovaj način vratiti u vlastitu zemlju.

U Googleu i dalje tvrde da su i do sada plaćali sve poreze koje su morali, te da im je prosječna stopa poreza na dobit u proteklih deset godina bila 23%, od čega je 80% plaćeno na domicilnom tržištu, u SAD-u.

S druge strane, ista je kompanija kroz svoje podružnice u EU na sav ostali profit plaćala značajno manje poreze, zbog čega su višekratno bili pod istragama.

(bug)