Home Ostalo Sve što trebate znati o NFC oznakama

Sve što trebate znati o NFC oznakama

Near Field Communication (NFC) je tehnologija koja se koristi za napajanje interaktivnih reklama, kartica javnog prevoza, a čak se koristi i u narukvicama. Možda ste negdje primjetili male NFC oznake pored reklama u blizini autobuske stanice ili naljepnice u prodavnicama. Ove oznake mogu da skladište širok opseg informacija, od kratkih redova teksta, kao što su web adrese ili kontaktni detalji, do linkova prema aplikacijama na Google Play prodavnici. NFC oznake imaju potencijal da zamijene mnoge postojeće tehnologije, od bar i QI kodova do Bluetooth bežičnog standarda, ali kako to sve funkcioniše?

Kako to radi?

NFC oznake se smatraju pasivnim uređajima, što znači da rade bez sopstvenog napajanja i oslanjaju se na aktivne uređaje koji dođu u njihov opseg nakon čega se aktiviraju. Oznake ne mogu da rade bilo kakvu obradu, već se samo koriste za prenos informacija na aktivne uređaje, kao što je smartphone.

Kako bi se ove NFC oznake napajale, koristi se elektromagnetna indukcija za stvaranje struje u pasivnom uređaju. Osnovni princip je da se namotaji žice mogu koristiti za proizvodnju elektromagnetnih talasa, koji se onda mogu pokupiti i pretvoriti u struju na drugom kalemu žice. Ova tehnika je veoma slična tehnologiji bežičnog punjenja.

Aktivni uređaji, kao što su smartphone-i, su odgovorni za stvaranje magnetnog polja. To se radi jednostavnim kalemom žice, koji stvara magnetna polja koja su okomita toku naizmjenične struje u žici. Jačina magnetnog polja se može podešavati tako što se dodaje ili oduzima broj namotaja žice, ili povećanjem struje koja protiče kroz žicu. Međutim, više struje očigledno zahtijeva više energije, tako da veliki zahtjevi snaga ne bi bili poželjni za upotrebu u mobilnim tehnologijama koje se napajaju baterijama. Otuda zašto NFC radi preko samo nekoliko centimetara, umjesto nekoliko metara na koje smo navikli sa drugim tipovima bežičnih tehnologija.

Pasivni uređaji rade na isti način, samo u obrnutom smijeru. Kada pasivni uređaj dođe u domet magnetnog polja aktivnog uređaja, elektroni u prijemnom kalemu žice počinju da proizvode struju koja odgovara onoj u predajnom smartphone-u. Uvijek se neki dio izgubi tokom prenosa kroz vazduh, ali na kratkim rastojanjima, generisana struja je dovoljna za napajanje kola NFC oznake.

Različite vrste oznaka

NFC oznake komuniciraju pomoću ISO 14443 tip A i B bežičnih standarda, što je međunarodni standard za beskontaktne pametne kartice, koje se koriste u mnogim sistemima javnog prevoza. To je razlog zašto se NFC uređaji koriste sa postojećim beskontaktnim tehnologijama, kao što su tačke za platne kartice.

Postoji niz različitih tipova oznaka, svaki nudi različite nivoe za skladištenje i brzinu prenosa. Oznaka tipa 1 i 2 dolaze sa kapacitetima između malih 48 bajta i 2 kilobajta podataka, i mogu da prenose te informacije pri samo 106 kbit/s. Možda to zvuči prilično malo, ali je dovoljno za neke prilično jednostavne komade informacija, kao što su URL-ovi web sajtova. Ove oznake su dizajnirane da budu veoma isplative, i mogu se ponovo koristiti ako želite da promjenite podatke koji se nalaze na njima

Tip 3 koristi drugačiji Sony Felica standard, i može da prenosi podatke sa nešto bržih 212 kbit/s. Ove oznake imaju tendenciju da se koriste za složenije aplikacije, ali se nažalost ne mogu prepisivati. Slično tome, tip 4 je opet samo za čitanje, ali ima veći memorijski kapacitet do 32 kilobajta i brzinu komunikacije između 106 kbit/s i maksimuma NFC-a 424 kbit/s. Oznaka tipa 4 radi sa oba A i B tipa ISO14443 standarda.

Jeftin i efikasan

Najjači argument za NFC, u odnosu na druge vidove bežične komunikacije kratkog dometa, jeste to da su oznake nevjerovatno jeftine za proizvodnju i održavanje, ali i dalje imaju širok spektar primjene. Uz vrlo jednostavno kolo i vrlo malo komponenti, NFC oznake se mogu proizvoditi za široke mase uz veoma niske troškove.

Nemojte se iznenaditi ako budete viđali sve više i više ovih malih oznaka u nekoliko narednih godina.

(androidauthority)