Home Ostalo Vještačkoj inteligenciji više nije potrebna pomoć ljudi kako bi učila

Vještačkoj inteligenciji više nije potrebna pomoć ljudi kako bi učila

Mogućnost prenošenja znanja sa jedne osobe na drugu preko repetitivnog sistema učenja i nagrada ispostavilo se kao jedan od ključnih aspekata ljudskog života. Isti princip se sada može primijeniti i na AI robote.

MIT Technology Review je u svom izvještaju imenovao mogućnost ovog tipa učenja vještačke inteligencije jednim od 10 najvećih dostignuća u svijetu tehnologije za 2017. godinu. Ovaj revolucuionarni tip AI učenja znači da će vještačka inteligencija biti u stanju da se prilagođava i prihvata nove informacije bez ljudske interakcije, jednostavnim eksperimentisanjem.

Urednik MIT Technology Reviewa ističe: Pored poboljšanja vozila koja sama mogu da voze, tehnologija može da pomogne robotima da dohvate objekte koje nikada do sada nisu videli ili da im pomogne da odrede optimalnu konfiguraciju za opremu u data centrima”.

Sada, kada vještačkoj inteligenciji možemo da damo svojevrsnu mogućnost samostalnog učenja, gotovo da ne postoje granice razvoja vještačke inteligencije u ovom smjeru u budućnosti. Ostaje samo da se vidi kada će ovaj dio vještačke inteligencije početi da se primjenjuje u svakodnevnom korištenju AI-pokretanih uređaja.

(benchmark)