Home Ostalo Započeo razvoj 6G mreža

Započeo razvoj 6G mreža

5G mreže su još uvek u razvoju i postoji samo nekoliko mesta na sve tu gde im se može pristupiti sa malim brojem 5G uređaja koji su do sada objavljeni. Međutim, ovo ne sprečava Samsung da razmišlja o budućnosti i o narednoj generaciji mobilnih mreža – 6G.

Samsung je zvanično potvrdio da je proširio postojeća istraživanja u telekomunikacijama, nakon prvobitne objave 5G mreže. Ovo će biti deo nedavno formiranog Advanced Communications Research Center-a, u okviru Samsung Research kompanije. Pored rada na raztvoju 6G mreže, Samsung Research je zadužen i za veštačku inteligenciju i robotiku.

Naravno, ne bi trebalo očekivati nikakve revolucionarne objave na polju naredne generacije mobilne mreže u nekom skorijem trenutku. Očekuje se da će proteći nekoliko godina dok i aktuelna 5G mreža postanje široko rasprostranjena.

(benchmark)